Teatteria eivät kaikki miellä harrastukseksi, sillä se koetaan usein vahvasti taiteelliseksi alaksi, joka on tarkoitettu ainoastaan lahjakkaille näyttelijöille. Todellisuudessa jokainen voi harrastaa teatteria ja sen avulla on mahdollista vahvistaa omia ilmaisutaitoja, oppia tiiminä toimimisen henkeä ja sukeltaa samalla omiin tunteisiin. Teatterikurssille ilmoittautuminen ei tarkoita automaattisesti näyttelijäksi ryhtymistä edes harrastajatasolla, vaan se voi olla itselle sopiva kurssi, jonka avulla opitaan rentoutumaan muiden edessä esiintyessä ja saadaan nauraa vapautuneesti itselle. Teatteri koostuu monista eri aloista ja kurssin avulla opitaan hahmottamaan teatterin maailmaa, joka koostuu eri työtehtävistä ja näyttelijöiden hitsautumisesta yhdeksi tiimiksi, jolla on yhteinen tavoite – saada tarina elämään lavalla.

Itsetutkiskelua harrastuksen avulla

Teatterin avulla voidaan käsitellä myös omia tunteita. Monen tähtinäyttelijän voima liittyy juuri omien tunteiden esille tuomiseen, se vaatii paljon näyttelijältä mutta antaa paljon yleisölle. Teatterityö voi olla puhdistavaa uuden luomista ja monia puraiseekin teatterikurssin lomassa teatterikärpänen, joka imaisee mukaan tuohon ihmeelliseen teatterin maailmaan.

Teatteriharrastus sopii kaikille

Teatteria on tarjolla kaikenikäisille. Teatteriharrastuksesta kannattaa kysellä tarkemmin oman paikkakunnan opistoista ja yksityisistä teatterikerhoista. Lapsille järjestetään erilaisia kursseja ja harrastusryhmiä riippuen iästä jo päiväkoti-ikäisistä alkaen. Lapsille liike ja tarinat ovat luonnollinen ilmaisumuoto, jolla he hahmottavat ympäristöä ja tuovat esille omia tunteita. Nuorella iällä alkanut teatteriharrastus on monelle tärkeä väylä käsitellä iän mukana tuomia muutoksia kuten kasvukipuja ja elämän vaikeitakin puolia. Teatteri voi toimia monille nuorille paikkana, jossa on koulu- ja kaveriympäristöä helpompi purkaa tunteita, sillä ollaan harrastuspiirissä, jossa ilmaisu on tekemisen ydin. Monille sulkeutuneille henkilöille teatteri voi olla apukeino löytää itselle sopivan ilmaisunmuoto ja taiteelliset puolet, joiden olemassaoloa ei ole huomannutkaan.

Teatteriryhmistä voi hitsautua tiiviitä yhteisöjä, joiden kanssa on helppoa jakaa iloja ja suruja, ollaanhan hyvin sosiaalisessa ryhmässä, jossa on opittava unohtamaan yksilöllisyys ja opittava hyödyntämään ryhmän voimaa. Teatteri opettaa nuorille monia tärkeitä arvoja kuten rakkauden taiteeseen ja sen tekemiseen, yhteisön voiman ja sen, että teatterissa kaikki ovat samanarvoisia.

Kun esirippu nousee, ei yleisössä tai lavalla ole titteleitä. On vain tapa ilmaista ja tuntea. Teatteriharrastuksen voi aloittaa myös myöhemmällä iällä ja moni kokeekin, ettei ole aikoihin nauranut niin paljon kuin teatterikurssilla. Ilmaisutaidon oppiminen ja vapautunut tulkitseminen voi laukaista monia tunnelukkoja, joiden avulla ihminen kokee olevansa irti kahleista. Teatterikurssit eivät ole vaikeita ja niillä ei monien luuloista huolimatta suoriteta hankalia tehtäviä vaan annetaan ihmisille avaimet ilmaista, tuntea ja kehittyä.

Esiripun takana

Teatteri jakautuu eri taidemuotoihin. Kaikkia niitä yhdistää näyttelijätyö, jossa yleisön edessä ilmaistaan puheen, liikkeen, musiikin, tanssin ja eleiden avulla. Tavallisen teatteriesityksen lisäksi tarjolla on myös muita teatterinmuotoja kuten:

  • Ooppera
  • Musikaali
  • Operetti
  • Baletti
  • Pantomiimi
  • Kabuki
  • Kiinalainen ooppera

Näyttelijöiden lisäksi teatteriesityksissä tarvitaan lavastajia, ääni- ja valosuunnittelijoita, puvustajia, ohjaajia ja teatterirakennusten henkilökuntaa. Harrastus voi muuttua ammatiksi mutta näin ei välttämättä aina käy. Toisille teatterista tulee rakas harrastus, joka johdattaa mahdollisesti aina teatterikorkeakouluun asti ja lopulta siitä tulee ammatti. Monille se säilyy kuitenkin rakkaana harrastuksena, joka luo vastapainoa työlle ja arjelle, teatteri on oma maailmansa, jonne arjen kiireillä ei ole pääsyä.

Teatterikurssien muoto on monipuolistunut ja nykyisin niitä on mahdollista räätälöidä esimerkiksi työporukoille, joille yhteinen kurssi voi olla porukkaa lähentävä kokemus. Sen lisäksi teatterikoulut tarjoavat yksityiskursseja, teatterisynttäreitä ja muita jokaisen ryhmän tarpeisiin luotuja tapahtumia.